Latest

Podróż do Irlandii cz. 30

Równocześnie papież pragnąc zakończyć spór istniejący pomiędzy arcybiskupem miasta Armagh a arcybiskupem miasta Dublina, posiadającym tytuł prymasa Irlandii, mianował go prymasem całej Irlandii. Ta subtelna różnica przechowała się dotychczas. Skutkiem

Podróż do Irlandii cz. 29

Jakkolwiek nie ma jut obecnie religijnego ucisku w Irlandii, statystyka poucza nas o ciekawych faktach, wymieniając cyfry kościołów i liczbę mieszkańców różnych wyznań w mieście Dublinie. W r. 18S0, nie

Podróż do Irlandii cz. 28

Któż pójdzie szukać wrażeń w błyskotliwym kościele jezuitów, lubujących się w zbytkownym urządzaniu swoich świątyń?… Nowy ten kościół kapiący złotem jest wręcz odstręczający dla artystycznych zachwytów i dumań, toż samo

Podróż do Irlandii cz. 27

Aż do schyłku XVIII stulecia rząd angielski rozporządzał podbitą wyspą z nieubłaganą srogością. Anglicy przybywający do Irlandii odzierali zwyciężonych ze wszystkiego, co miało jakąkolwiek wartość a gdy kult anglikański został

Podróż do Irlandii cz. 26

W jakiś czas później spostrzeżono, że pomimo przeszkód, nos króla Wilhelma III został odpiłowany. W r. 1805 w wigilię uroczystości 1 go lipca, statua została pomalowana smołą a szyja jeźdźca

Podróż do Irlandii cz. 25

Wzniesioną  została w r. 1702 i odsłonięta z wielką uroczystością przez zarząd miejski zaprzedany anglo saksońskim rządcom. Postanowiono corocznie odnawiać tę uroczystość dnia 1-go lipca, jako w rocznicę bitwy nad

Podróż do Irlandii cz. 24

Pomnik jest odlany z cynku pomalowanego na kolor czekoladowy. Lecz śmieszniejszym jeszcze jest pomnik chirurga Crampton’a, którego biust wychyla się z olbrzymiego karczocha o lotuśowych liściach. Wróble z całego miasta

Podróż do Irlandii cz. 23

Skazany na powieszenie, 0’Brien doczekał się złagodzenia kary na wieczne osiedlenie w kolo nich. Po kilku latach królowa go ułaskawiła, wrócił więc do rodzinnego Dublina, gdzie wkrótce potem umarł. Irlandczycy,

Podróż do Irlandii cz. 22

Portret jej zawieszony jest w głównym „hall’u“, gdzie się odbywają konkursowe zadania, otóż jeżeli komu wypadnie miejsce w pobliżu, jest to uważane przez młodzież za nie szczęśliwy prognostyki Irlandczycy z

Podróż do Irlandii cz. 21

Organizacja Trinity College prawie w niczym nie odróżnia od porządku istniejącego w uniwersytetach w Oxford i w Cambridge. Studenci żyją zbiorowo podług programu zakreślonego z uwzględnieniem potrzeby swobody uczniów niebędących